Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

Silakan klik link di bawah untuk membaca

Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain